DefinePipeline.vue 3.88 KB
Newer Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
<template>
 <v-container>
  <v-card outlined class="my-5">
   <v-card-text>
    <v-row>
     <v-col
     v-for="module in modules"
     :key="module.name">
      <!-- align="centger" for col <v-btn
       @click="checkModule(module)"
      > 
      {{ module.name }}
      </v-btn> -->
      <v-card
       outlined
       elevation="2"
      >
       <v-card-title>
        {{ module.name }}
       </v-card-title>
       <v-card-subtitle>
        {{ module.description }}
       </v-card-subtitle>

       <!-- CANDY ! -->
       <v-card-actions>
        <v-btn text
        >
         Add
        </v-btn>
        <v-btn 
         @click="checkModule(module)"
         text
        >
         Parameters</v-btn>
        <v-spacer/>
        <v-btn icon @click="show_desc = !show_desc">
         <v-icon>
          fa-question-circle
         </v-icon>
        </v-btn>
       </v-card-actions>
       <v-expand-transition>
        <div v-show="show_desc">
         <v-divider/>
         <v-card-text>
          {{ module.description }}
         </v-card-text>
        </div>
       </v-expand-transition>
      </v-card>
     </v-col>
    </v-row>
    <v-slide-y-transition>
     <v-card 
      v-if="chosen_module" 
      v-show="chosen_module"
      elevation="3"
      color="grey lighten-3"
      class="mt-2"
     >
      <v-card-title>
       Paramètre pour {{ chosen_module.name }}
      </v-card-title>
      <v-card-text>
       Paramètre: {{ chosen_module.parameters }}
      </v-card-text>
      <v-card-actions>
       <v-btn>Ajouter à la chaîne</v-btn>
      </v-card-actions>
     </v-card>
    </v-slide-y-transition>

    <!-- <div 
     id="round-box" 
     class="mt-5 pa-5 grey lighten-2"
     v-if="chosen_module"
     transition="slide-y-transition"
    >
     <h3 class="display-1 mb-10">
      Paramètre pour {{chosen_module.name}}
     </h3>
     <p>
      Paramètre: {{ chosen_module.parameters }}
     </p>
     <v-btn
      class="mt-5"
     >
      Ajouter à la chaîne
     </v-btn>
    </div> -->
    
   </v-card-text>
  </v-card> 
 </v-container>
</template>
<script>
export default {
  data:() => ({
    modules: 
    [
     {
      name: "Morfetik",
      description: "Dictionnaire morphologique",
      parameters:
       {
        "Parameter 1": "This is parameter 1",
       }
     },
     { name: "SDMC",
      description: "Outil de fouille de motifs",
      parameters:
      {
       "Parameter 2": "This is parameter 1",
      }
     },
     { name:"Néoveille",
      description: "Détecteur de néologismes",
      parameters:
      {
       "Parameter 3": "This is parameter 1",
      },
     },
     { name:"Modulix",
      description: "Module fictif",
      parameters:
      {
       "Parameter 4": "This is parameter 1",
      }
     }
    ],
    chosen_module: undefined,
    show_desc: false,

  }),
  methods:{
   checkModule: function(module) {
    if (this.chosen_module == module) {
     this.chosen_module = false;
    }
    else {
     this.chosen_module = module;
    }
   }
  }
}
</script>
<style scoped>
#round-box {
 border: 1px solid;
 border-radius: 5px;

 padding-bottom: 10em;
}
</style>